แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผด.3) งวดที่ 3 (กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561) [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผด.3) งวดที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผด.3) งวดที่ 3 (กรกฎาคม 25ุ60 - กันยายน 2560) [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผด.3) งวดที่ 2 ( เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560) [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย เรื่อง การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผด.3) งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศแผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
Call Center/โทรศัพท์ 054-069-608-9 โทรสาร.054-069-609
จำนวนผู้เข้าชม 2,195,617 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com