หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475   12 ต.ค. 2561 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานลงนามในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ   12 ต.ค. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562   12 ต.ค. 2561 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบเสร็จรับเงิน   12 ต.ค. 2561 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัยอันต้องเสียภาษีป้าย พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   12 ต.ค. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ให้ผู้ประกอบการรับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ยื่นคำร้องต่อใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2562   12 ต.ค. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5   7 ก.ย. 2561 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ 4   7 ก.ย. 2561 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8   10 ส.ค. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ชาวบ้าน)   2 ส.ค. 2561 58
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
 
 
 
สงวนสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
Call Center/โทรศัพท์ 054-069-608-9 โทรสาร.054-069-609
จำนวนผู้เข้าชม 2,239,891 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com