หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   27 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการทำแบบสำรวจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2561   14 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล   14 พ.ย. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล   31 ต.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร   31 ต.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา   31 ต.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย   31 ต.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของอบต.เด่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   18 ต.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรมและป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑   18 ต.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   18 ต.ค. 2561 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
 
สงวนสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
Call Center/โทรศัพท์ 054-069-608-9 โทรสาร.054-069-609
จำนวนผู้เข้าชม 1,732,446 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com