พร0023.4/ว3933 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ฯ  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.4/ว3934 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหว  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.3/ว3946 แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์ก  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.3/ว3915 จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.2/ว418 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.2/ว3938 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำไตรม  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
พร0023.5/ว417 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยา ฯ  [ 10 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1355
 
 
 
 
 
 
สงวนสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
Call Center/โทรศัพท์ 054-069-608-9 โทรสาร.054-069-609
จำนวนผู้เข้าชม 1,510,320 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com